0100100417-011 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

0100100417-011 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên quốc tế THAI BINH POWER COMPANY – BRANCH OF NORTHERN POWER CORPORATION
Tên viết tắt PCTB
Mã số thuế 0100100417-011
Địa chỉ Số 288, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Người đại diện LÊ BÁ QUYẾN
Ngoài ra LÊ BÁ QUYẾN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại Bị ẩn theo yêu cầu người dùng
Ngày hoạt động 1994-03-17
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0100100417-011 lần cuối vào 2021-12-06 12:02:06. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Phát điện
3512 Truyền tải và phân phối điện
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website);
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website;Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch điện lực; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị điện, dụng cụ điện; Lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, trang thiết bị điện, thiết bị bảo vệ, điều khiển.
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tự động hóa và điều khiển.
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110KVvà cac công trình lưới điện 220KV có tính chất phân phối; Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện.

0100100417-011 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

0100100417-011 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên quốc tế THAI BINH POWER COMPANY – BRANCH OF NORTHERN POWER CORPORATION
Tên viết tắt PCTB
Mã số thuế 0100100417-011
Địa chỉ Số 288, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Người đại diện LÊ BÁ QUYẾN
Ngoài ra LÊ BÁ QUYẾN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại Bị ẩn theo yêu cầu người dùng
Ngày hoạt động 1994-03-17
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0100100417-011 lần cuối vào 2021-12-06 12:02:06. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Phát điện
3512 Truyền tải và phân phối điện
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website);
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website;Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch điện lực; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị điện, dụng cụ điện; Lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, trang thiết bị điện, thiết bị bảo vệ, điều khiển.
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tự động hóa và điều khiển.
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110KVvà cac công trình lưới điện 220KV có tính chất phân phối; Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện.

No Responses

Write a response