0100100417-025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

0100100417-025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên quốc tế HUNG YEN POWER COMPANY – BRANCH OF NORTHERN POWER CORPORATION
Tên viết tắt PCHY
Mã số thuế 0100100417-025
Địa chỉ Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Người đại diện LƯƠNG MINH THANH
Ngoài ra LƯƠNG MINH THANH còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0422415555
Ngày hoạt động 1997-03-26
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0100100417-025 lần cuối vào 2021-12-10 07:19:06.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Phát điện.
3512 Truyền tải và phân phối điện
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
4229 Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây lắp công trình điện; Xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp; Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông; Xây dựng công trình viễn thông công cộng, mạng truyền hình cáp.
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website);
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch điện lực; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ chuyển giao công nghệ; – Hoạt động tự động hóa và điều khiển;
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110KV; Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; – Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa; – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; – Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện;

0100100417-025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

0100100417-025 – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên quốc tế HUNG YEN POWER COMPANY – BRANCH OF NORTHERN POWER CORPORATION
Tên viết tắt PCHY
Mã số thuế 0100100417-025
Địa chỉ Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Người đại diện LƯƠNG MINH THANH
Ngoài ra LƯƠNG MINH THANH còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0422415555
Ngày hoạt động 1997-03-26
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0100100417-025 lần cuối vào 2021-12-10 07:19:06.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Phát điện.
3512 Truyền tải và phân phối điện
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV
4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
4229 Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây lắp công trình điện; Xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp; Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông; Xây dựng công trình viễn thông công cộng, mạng truyền hình cáp.
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa;
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website);
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch điện lực; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ chuyển giao công nghệ; – Hoạt động tự động hóa và điều khiển;
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110KV; Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; – Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa; – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; – Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện;

No Responses

Write a response