0102056001 – CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM

0102056001 – CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM
Tên quốc tế COTECNA VIETNAM CO., LTD.
Tên viết tắt COTECNA VIETNAM
Mã số thuế 0102056001
Địa chỉ V2 tầng 3, chung cư Khánh Hội 02, số 360A, Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Chong Sook Ping
Ngày hoạt động 2007-02-14
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0102056001 lần cuối vào 2021-12-10 08:26:04.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: – Cung cấp dịch vụ quản lý hàng lưu kho; phân tích kiểm tra lý tính; xử lý dữ liệu; lấy mẫu nhằm kiểm định chất lượng và số lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm lưu kho. – Cung cấp dịch vụ giám định thương mại (không bao gồm kiểm định và cấp Giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải, doanh nghiệp chỉ thực hiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Luật Thương mại 2005, Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại). – Dịch vụ xông hơi khử trùng vật thể xuất-nhập khẩu.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)