0102334107 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

0102334107 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS
Tên quốc tế UNISTARS INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt UNISTARS CO., LTD
Mã số thuế 0102334107
Địa chỉ Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện ĐOÀN TIẾN HƯNG
Ngoài ra ĐOÀN TIẾN HƯNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Ngày hoạt động 2007-08-08
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0102334107 lần cuối vào 2021-10-10 13:07:21. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: – Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; – Dịch vụ kế toán; – Tư vấn thuế (không bao gồm tư vấn pháp luật); – Tư vấn tài chính (không bao gồm tư vấn pháp luật); – Dịch vụ kế toán, thuế, đại lý thuế; – Dịch vụ soát, xét báo cáo tài chính; – Kiểm toán thông tin tài chính; – Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; – Kiểm toán báo cáo tài chính; – Kiểm toán độc lập;
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Tư vấn quản lý hành chính (không bao gồm tư vấn pháp luật);
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn thẩm tra quyết toán
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán./. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

0102334107 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

0102334107 – CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS
Tên quốc tế UNISTARS INTERNATIONAL AUDITING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt UNISTARS CO., LTD
Mã số thuế 0102334107
Địa chỉ Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện ĐOÀN TIẾN HƯNG
Ngoài ra ĐOÀN TIẾN HƯNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Ngày hoạt động 2007-08-08
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0102334107 lần cuối vào 2021-10-10 13:07:21. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: – Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; – Dịch vụ kế toán; – Tư vấn thuế (không bao gồm tư vấn pháp luật); – Tư vấn tài chính (không bao gồm tư vấn pháp luật); – Dịch vụ kế toán, thuế, đại lý thuế; – Dịch vụ soát, xét báo cáo tài chính; – Kiểm toán thông tin tài chính; – Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; – Kiểm toán báo cáo tài chính; – Kiểm toán độc lập;
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Tư vấn quản lý hành chính (không bao gồm tư vấn pháp luật);
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn thẩm tra quyết toán
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán./. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

No Responses

Write a response