0102743068-004 – CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

0102743068-004 – CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3
Mã số thuế 0102743068-004
Địa chỉ 12 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Người đại diện Nguyễn Công Thắng
Điện thoại 02583521188
Ngày hoạt động 2008-07-09
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Cập nhật mã số thuế 0102743068-004 lần cuối vào 2021-12-09 12:09:10. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3512 Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực; – Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải; Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện; – Đầu tư các dự án điện mặt trời (tại trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm biến áp).
4221 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh.
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng (Trừ các hoạt động khám chữa bệnh)
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin – Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm điện
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tự động hóa và điều khiển
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, sợi quang
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; (Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);