0106613775 – CÔNG TY TNHH HONEYWELL (VIETNAM)

in Uncategorized on March 28, 2022

0106613775 – CÔNG TY TNHH HONEYWELL (VIETNAM)

CÔNG TY TNHH HONEYWELL (VIETNAM)
Tên quốc tế HONEYWELL (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Tên viết tắt HONEYWELL VIETNAM
Mã số thuế 0106613775
Địa chỉ V1405 – 1406, tầng 14, Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện Nguyễn Minh Cương
Ngoài ra Nguyễn Minh Cương còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại +844 3946 1348
Ngày hoạt động 2014-07-15
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Cập nhật mã số thuế 0106613775 lần cuối vào 2021-12-09 20:39:57. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc thiết bị mang thương hiệu Honeywell tại Việt Nam
3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt các máy móc thiết bị mang thương hiệu Honeywell tại Việt Nam
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối đại lý mua bán hàng hóa đối với các sản phẩm có mã HS như sau: 3917, 3923, 4821, 4911, 7307, 7326, 7412, 7419, 7616, 8207, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418 (ngoại trừ các thiết bị bị cấm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường), 8419, 8420, 8421, 8424, 8439, 8443, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8512, 8514, 8516, 8518, 8521, 8523 (không bao gồm các loại đã lưu trữ thông tin, ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác), 8525, 8528, 8529, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8542, 8543, 8544, 8546, 8547, 9001, 9002, 9005, 9013, 9015, 9017, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9405, 9612;
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) đối với các sản phẩm có mã HS như sau: 3917, 3923, 4821, 4911, 7307, 7326, 7412, 7419, 7616, 8207, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418 (ngoại trừ các thiết bị bị cấm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường), 8419, 8420, 8421, 8424, 8439, 8443, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8512, 8514, 8516, 8518, 8521, 8523 (không bao gồm các loại đã lưu trữ thông tin, ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác), 8525, 8528, 8529, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8542, 8543, 8544, 8546, 8547, 9001, 9002, 9005, 9013, 9015, 9017, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9405, 9612;
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa đối với các sản phẩm có mã HS như sau: 3917, 3923, 4821, 4911, 7307, 7326, 7412, 7419, 7616, 8207, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418 (ngoại trừ các thiết bị bị cấm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường), 8419, 8420, 8421, 8424, 8439, 8443, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8511, 8512, 8514, 8516, 8518, 8521, 8523 (không bao gồm các loại đã lưu trữ thông tin, ghi âm thanh hoặc ghi các hiện tượng tương tự khác), 8525, 8528, 8529, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8542, 8543, 8544, 8546, 8547, 9001, 9002, 9005, 9013, 9015, 9017, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9405, 9612; – Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến việc kinh doanh các máy móc thiết bị mang thương hiệu Honeywell tại Việt Nam;

Categories: Uncategorized