0107848593 – CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM

0107848593 – CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM
Tên quốc tế BAKER HUGHES ENERGY VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt BAKER HUGHES ENERGY VIETNAM CO., LTD
Mã số thuế 0107848593
Địa chỉ Phòng 1320, Tầng 13, Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện VŨ TIẾN ĐỨCHUỲNH TRIỆU HÙNG
Ngoài ra VŨ TIẾN ĐỨCHUỲNH TRIỆU HÙNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại Bị ẩn theo yêu cầu người dùng
Ngày hoạt động 2017-05-17
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0107848593 lần cuối vào 2021-12-07 09:36:15. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối
3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án khác với dịch vụ xây dựng (CPC 865)
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế máy móc và thiết bị
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê (không bao gồm cho thuê tài chính) các máy móc, thiết bị khoan giếng dầu (CPC 83109)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối

0107848593 – CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM

0107848593 – CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BAKER HUGHES ENERGY VIỆT NAM
Tên quốc tế BAKER HUGHES ENERGY VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt BAKER HUGHES ENERGY VIETNAM CO., LTD
Mã số thuế 0107848593
Địa chỉ Phòng 1320, Tầng 13, Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện VŨ TIẾN ĐỨCHUỲNH TRIỆU HÙNG
Ngoài ra VŨ TIẾN ĐỨCHUỲNH TRIỆU HÙNG còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại Bị ẩn theo yêu cầu người dùng
Ngày hoạt động 2017-05-17
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0107848593 lần cuối vào 2021-12-07 09:36:15. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối
3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án khác với dịch vụ xây dựng (CPC 865)
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế máy móc và thiết bị
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê (không bao gồm cho thuê tài chính) các máy móc, thiết bị khoan giếng dầu (CPC 83109)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng, thử nghiệm, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa, nâng cấp), các dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, tháo dỡ thiết bị đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện của máy và thiết bị khoan giếng dầu có mã HS 8431 nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của tập đoàn GE; và các sản phẩm máy móc, thiết bị phụ tùng, phụ kiện do Công ty được quyền nhập khẩu và phân phối

No Responses

Write a response