0108526574 – CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM

0108526574 – CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM
Tên quốc tế OPENWAY VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt OWVN
Mã số thuế 0108526574
Địa chỉ Phòng 1403, Tầng 14, Tòa Đông, Lotte Center, 54 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN MẠNH HÀ
Ngoài ra NGUYỄN MẠNH HÀ còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại +84 4 3244 4282
Ngày hoạt động 2018-12-03
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0108526574 lần cuối vào 2021-12-04 23:55:44. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hoa hồng (CPC 621)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn) (CPC 622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) (CPC 632; 631)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: • Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842), chi tiết: + Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống + Dịch vụ phân tích hệ thống + Dịch vụ thiết kế hệ thống + Dịch vụ lập trình + Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống • Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) • Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

0108526574 – CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM

0108526574 – CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OPENWAY VIỆT NAM
Tên quốc tế OPENWAY VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt OWVN
Mã số thuế 0108526574
Địa chỉ Phòng 1403, Tầng 14, Tòa Đông, Lotte Center, 54 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN MẠNH HÀ
Ngoài ra NGUYỄN MẠNH HÀ còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại +84 4 3244 4282
Ngày hoạt động 2018-12-03
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0108526574 lần cuối vào 2021-12-04 23:55:44. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý hoa hồng (CPC 621)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn) (CPC 622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) (CPC 632; 631)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: • Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842), chi tiết: + Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống + Dịch vụ phân tích hệ thống + Dịch vụ thiết kế hệ thống + Dịch vụ lập trình + Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống • Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) • Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

No Responses

Write a response