0201123876 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R

0201123876 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R
Tên quốc tế N.E.N.C.E.R ONLINE SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0201123876
Địa chỉ Số 457 Đà Nẵng, Đoạn Xá 2, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN VĂN NGHĨA
Ngoài ra NGUYỄN VĂN NGHĨA còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0313260175
Ngày hoạt động 2010-10-19
Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0201123876 lần cuối vào 2021-10-08 05:59:35. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm)
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không bao gồm xuất bản phần mềm Nhà nước cấm)
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ đăng ký tên miền và lưu trữ trang web, các dịch vụ về hệ thống CAD/CAM; Các dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo tin học

0201123876 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R

0201123876 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN N.E.N.C.E.R
Tên quốc tế N.E.N.C.E.R ONLINE SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0201123876
Địa chỉ Số 457 Đà Nẵng, Đoạn Xá 2, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Người đại diện NGUYỄN VĂN NGHĨA
Ngoài ra NGUYỄN VĂN NGHĨA còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0313260175
Ngày hoạt động 2010-10-19
Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0201123876 lần cuối vào 2021-10-08 05:59:35. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm)
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không bao gồm xuất bản phần mềm Nhà nước cấm)
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ đăng ký tên miền và lưu trữ trang web, các dịch vụ về hệ thống CAD/CAM; Các dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo tin học

No Responses

Write a response