0300792483 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIMAX SAIGON

in Uncategorized on March 28, 2022

0300792483 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIMAX SAIGON

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIMAX SAIGON
Tên quốc tế UNIMAX SAIGON CO., LTD
Mã số thuế 0300792483
Địa chỉ Khu A, Lô M, số 08a-10-12, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ADACHI YASUHIROSASAYAMA YUJI
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0300792483 lần cuối vào 2021-10-09 09:52:00. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: sản xuất hàng may mặc.
1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn ( không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấp xuất khẩu, cấm nhập khẩu, và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) ( CPC:622)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ ( không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấp xuất khẩu, cấm nhập khẩu, và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) ( CPC:632)
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) (Trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.)

Categories: Uncategorized