0300951119-016 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0300951119-016 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế 0300951119-016
Địa chỉ 6 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Vũ Thế Cường
Ngày hoạt động 2010-07-01
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0300951119-016 lần cuối vào 2021-12-08 06:52:24. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2790 Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị điện
3314 Sửa chữa thiết bị điện
3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất, phân phối và kinh doanh điện năng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn quy hoạch điện lực. Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Lập dự toán. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình Dân dụng – công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. – Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA/DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh. – Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng
7310 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển tự động hóa thuộc các công trình lưới điệnđến điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính phân phối – Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS – Thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện – Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa
1

0300951119-016 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0300951119-016 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế 0300951119-016
Địa chỉ 6 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Vũ Thế Cường
Ngày hoạt động 2010-07-01
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0300951119-016 lần cuối vào 2021-12-08 06:52:24. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2790 Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị điện
3314 Sửa chữa thiết bị điện
3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất, phân phối và kinh doanh điện năng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn quy hoạch điện lực. Tư vấn quản lý dự án. Tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Lập dự toán. Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình Dân dụng – công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. – Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA/DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh. – Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng
7310 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển tự động hóa thuộc các công trình lưới điệnđến điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính phân phối – Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS – Thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện – Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa
1

No Responses

Write a response