0304370852 – CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN

0304370852 – CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN
Tên viết tắt CÔNG TY TNHH TÍCH VIỄN TIN
Mã số thuế 0304370852
Địa chỉ 11 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN THANH HẢI ( sinh năm 1980 – Hồ Chí Minh)
Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 4
Cập nhật mã số thuế 0304370852 lần cuối vào 2021-10-10 11:08:09. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc

0304370852 – CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN

0304370852 – CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍCH VIỄN TIN
Tên viết tắt CÔNG TY TNHH TÍCH VIỄN TIN
Mã số thuế 0304370852
Địa chỉ 11 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện TRẦN THANH HẢI ( sinh năm 1980 – Hồ Chí Minh)
Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 4
Cập nhật mã số thuế 0304370852 lần cuối vào 2021-10-10 11:08:09. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc

No Responses

Write a response