0305458683 – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

in Uncategorized on March 28, 2022

0305458683 – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT
Tên quốc tế VIET UNION ONLINE SERVICES CORPORATION
Tên viết tắt VIET UNION CORP
Mã số thuế 0305458683
Địa chỉ Số 35, đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGÔ TRUNG LĨNH ( sinh năm 1977 – Thừa Thiên Huế)
Ngoài ra NGÔ TRUNG LĨNH còn đại diện các doanh nghiệp:

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 1
Cập nhật mã số thuế 0305458683 lần cuối vào 2021-10-09 00:05:01. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng (CPC 621)
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn máy vi tính (CPC: 622)
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn thiết bị điện – điện tử, vật tư – thiết bị ngành bưu chính – viễn thông (CPC: 622)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn máy móc, thiết bị ngành viễn thông tin học, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, thiết bị bảo vệ ngành thông tin.(CPC: 622)
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn thẻ các loại (CPC: 622)
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ máy vi tính, vật tư – thiết bị ngành bưu chính – viễn thông (CPC: 632)
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ thẻ các loại (CPC 632)
5320 Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình (CPC 8424)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC 8421).
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422); Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425).
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843)
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động khi có sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước) (thực hiện theo Nghị định 101/2012/NĐ-CP)
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Dịch vụ đại lý bảo hiểm (CPC: 8140) Doanh nghiệp chỉ được triển khai thực hiện dịch vụ đại lý bảo hiểm khi đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý; và không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.
7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851)
7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm về tư vấn kỹ thuật và công nghệ (CPC 85103)
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423).
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851)
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và các thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy vi tính (CPC 845).
9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc
Chi tiết: Các dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân và gia dụng chưa được phân vào bất kỳ nhóm nào (CPC 63309)

Categories: Uncategorized