0309069208 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

in Uncategorized on March 28, 2022

0309069208 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM
Tên quốc tế HERBALIFE VIETNAM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt HERBALIFE VIETNAM SMLLC.
Mã số thuế 0309069208
Địa chỉ Số 26 đường Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện Vũ Văn Thắng
Ngoài ra Vũ Văn Thắng còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại (84-8) 3827 9191
Ngày hoạt động 2009-06-15
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0309069208 lần cuối vào 2021-12-09 06:37:59. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4690 Bán buôn tổng hợp
chi tiết: – Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo quy định của pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩucác mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43;8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81;8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 4901 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Thực hiện quyền phân phốibán lẻ (gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, và bao gồm cả bán lẻ theo phương thức đa cấp) các mặt hàng có mã số HS 1517, 1806, 2101, 2106, 3304 và 3919, 3922, 3923, 3924, 3926, 4202, 4817, 4820, 4908, 6101, 6102, 6109, 6201, 6202, 6213, 6214, 6302, 6307, 6402, 6505, 6506, 6601, 7009, 7013, 7117, 7324, 8305, 8471, 8504, 8523 (ngoại trừ các mã HS sau: 8523.21.90; 8523.29.21; 8523.29.29; 8523.29.41; 8523.29.42; 8523.29.43; 8523.29.49; 8523.29.61; 8523.29.62;8523.29.63; 8523.29.69; 8523.29.81; 8523.29.82; 8523.29.83; 8523.29.84; 8523.29.89; 8523.29.93), 8527, 9506, 9608, 9615 và 3305, 3303, 3401, 2008, 2104, 6308, 6304, 9105, 4823, 4414, 8423, 9405, 6912, 7323, 6112, 6211, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 9617, 7615 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Categories: Uncategorized