0310313267 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ CHÂU ÂU

in Uncategorized on March 28, 2022

0310313267 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ CHÂU ÂU

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC QUỐC TẾ CHÂU ÂU
Tên quốc tế EUROPEAN INTERNATIONAL EDUCATION SERVICES LIMITED COMPANY
Tên viết tắt EIS
Mã số thuế 0310313267
Địa chỉ Số 730F – 730G – 730K, Đường Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ARIE WILLEM VAN DER WEL
Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật mã số thuế 0310313267 lần cuối vào 2021-10-09 05:03:18. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý khác (cụ thể: Dịch vụ tư vấn quản lý giáo dục và đào tạo) (CPC: 86509) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
8511 Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Giáo dục nhà trẻ [Gồm những nội dung hoạt động cụ thể: Cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi) cho các học sinh người nước ngoài và học sinh Việt Nam (số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài) theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng Đức, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác với quy mô đào tạo của cả Trường không vượt quá 450 học sinh/năm học]. (CPC: 921, 922)
8512 Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Giáo dục mẫu giáo [Gồm những nội dung hoạt động cụ thể: Cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi) cho các học sinh người nước ngoài và học sinh Việt Nam (số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài) theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng Đức, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác với quy mô đào tạo của cả Trường không vượt quá 450 học sinh/năm học]. (CPC: 921, 922)
8521 Giáo dục tiểu học
Chi tiết: Giáo dục tiểu học [Gồm những nội dung hoạt động cụ thể: Cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi) cho các học sinh người nước ngoài và học sinh Việt Nam (số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài) theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng Đức, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác với quy mô đào tạo của cả Trường không vượt quá 450 học sinh/năm học]. (CPC: 921, 922)
8522 Giáo dục trung học cơ sở
Chi tiết: Giáo dục trung học cơ sở [Gồm những nội dung hoạt động cụ thể: Cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi) cho các học sinh người nước ngoài và học sinh Việt Nam (số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài) theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng Đức, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác với quy mô đào tạo của cả Trường không vượt quá 450 học sinh/năm học]. (CPC: 921, 922)
8523 Giáo dục trung học phổ thông
Chi tiết: Giáo dục trung học phổ thông [Gồm những nội dung hoạt động cụ thể: Cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi); bậc giáo dục phổ thông (bao gồm cấp tiểu học cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cấp trung học cơ sở cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi và cấp trung học phổ thông cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi) cho các học sinh người nước ngoài và học sinh Việt Nam (số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài) theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng Đức, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác với quy mô đào tạo của cả Trường không vượt quá 450 học sinh/năm học]. (CPC: 921, 922)

Categories: Uncategorized