0314261588 – CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY

0314261588 – CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY

CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY
Tên quốc tế 7 DAY FLOWERS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt 7 DAY FLOWERS CO., LTD
Mã số thuế 0314261588
Địa chỉ 43/1B Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGÔ ANH TUẤN
Ngoài ra NGÔ ANH TUẤN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0989963908
Ngày hoạt động 2017-03-03
Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 10
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0314261588 lần cuối vào 2021-12-08 15:24:43. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống ( không hoạt động tại trụ sở)
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ các loại bánh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh , quà tặng (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ ; Giao trực tiếp tới tận nhà (trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết : Sản xuất phần mềm
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Thiết kế website , thiết kế đồ họa ( trừ thiết kế công trình )
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Tổ chức sự kiện ( không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ ; không sử dụng chất nổ , chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ , sự kiện, phim ảnh )

0314261588 – CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY

0314261588 – CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY

CÔNG TY TNHH HOA 7 NGÀY
Tên quốc tế 7 DAY FLOWERS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt 7 DAY FLOWERS CO., LTD
Mã số thuế 0314261588
Địa chỉ 43/1B Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện NGÔ ANH TUẤN
Ngoài ra NGÔ ANH TUẤN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 0989963908
Ngày hoạt động 2017-03-03
Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận 10
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0314261588 lần cuối vào 2021-12-08 15:24:43. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống ( không hoạt động tại trụ sở)
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ các loại bánh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại chợ (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh , quà tặng (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ ; Giao trực tiếp tới tận nhà (trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết : Sản xuất phần mềm
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Thiết kế website , thiết kế đồ họa ( trừ thiết kế công trình )
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Tổ chức sự kiện ( không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ ; không sử dụng chất nổ , chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ , sự kiện, phim ảnh )

No Responses

Write a response