0401312278 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT

0401312278 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT
Tên quốc tế VIETCERT CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt VIETCERT
Mã số thuế 0401312278
Địa chỉ 52 Cao Bá Quát, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện PHAN THANH TUẤN
Ngoài ra PHAN THANH TUẤN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 02363945299
Ngày hoạt động 2009-11-11
Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0401312278 lần cuối vào 2021-12-10 22:13:38.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản nguyên liệu.
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất và gia công phần mềm.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn; Giám định thương mại; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
7710 Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.
8532 Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Đào tạo các hoạt động thuộc lĩnh vực đánh giá sự phù hợp; Đào tạo các hệ thống quản lý; Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý.

0401312278 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT

0401312278 – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VIETCERT
Tên quốc tế VIETCERT CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt VIETCERT
Mã số thuế 0401312278
Địa chỉ 52 Cao Bá Quát, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện PHAN THANH TUẤN
Ngoài ra PHAN THANH TUẤN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 02363945299
Ngày hoạt động 2009-11-11
Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0401312278 lần cuối vào 2021-12-10 22:13:38.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản nguyên liệu.
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất và gia công phần mềm.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn; Giám định thương mại; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
7710 Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.
8532 Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Đào tạo các hoạt động thuộc lĩnh vực đánh giá sự phù hợp; Đào tạo các hệ thống quản lý; Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý.

No Responses

Write a response