2300768075 – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC

2300768075 – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC
Mã số thuế 2300768075
Địa chỉ Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Người đại diện Hiroyuki Matsumoto
Điện thoại 02413715501
Ngày hoạt động 2012-12-18
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Cập nhật mã số thuế 2300768075 lần cuối vào 2021-12-09 22:37:49. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm xử lý nước; Sản xuất và lắp đặt thiết bị bảo vệ môi trường;
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý và thu hồi nguyên vật liệu từ các nguồn phát sinh của các dự án xử lý nước thải công nghiệp (Không thực hiện tại trụ sở chính của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh);
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy sản xuất. Thực hiện dịch vụ kỹ thuật cho các dự án xử lý ô nhiễm liên quan;
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế kỹ thuật, xây dựng, khảo sát, phân tích, đo đạc trong phòng thí nghiệm, đánh giá tác động môi trường, bảo dưỡng vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường;

2300768075 – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC

2300768075 – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ATEC
Mã số thuế 2300768075
Địa chỉ Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Người đại diện Hiroyuki Matsumoto
Điện thoại 02413715501
Ngày hoạt động 2012-12-18
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN
Tình trạng Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Cập nhật mã số thuế 2300768075 lần cuối vào 2021-12-09 22:37:49. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm xử lý nước; Sản xuất và lắp đặt thiết bị bảo vệ môi trường;
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý và thu hồi nguyên vật liệu từ các nguồn phát sinh của các dự án xử lý nước thải công nghiệp (Không thực hiện tại trụ sở chính của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh);
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý ô nhiễm môi trường cho các nhà máy sản xuất. Thực hiện dịch vụ kỹ thuật cho các dự án xử lý ô nhiễm liên quan;
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế kỹ thuật, xây dựng, khảo sát, phân tích, đo đạc trong phòng thí nghiệm, đánh giá tác động môi trường, bảo dưỡng vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường;

No Responses

Write a response