2900590394 – CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT

2900590394 – CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT

CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT
Tên quốc tế DAIVIET JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt C.TY CP ĐAI VIỆT
Mã số thuế 2900590394
Địa chỉ Số 205, đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Người đại diện VÕ THỊ DUNG
Điện thoại 038 3857 081
Ngày hoạt động 2004-04-29
Quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 2900590394 lần cuối vào 2021-12-11 01:35:34.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 Sản xuất điện
3512 Truyền tải và phân phối điện
3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: xử lý nước sạch
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
4101 Xây dựng nhà để ở
4211 Xây dựng công trình đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Máy móc thiết bị thi công
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, đánh giá và thẩm tra kết quả dự thầu, lập dự án, quản lý dự án, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV, bưu chính viễn thông, hệ thống cấp và thoát nước, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, công trình thể thao, văn hóa và du lịch.
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn giám sát xây dựng – hoàn thiện công trình: cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cầu nhỏ và đường bộ/cấp 3 trở xuống. – Khảo sát trắc địa công trình – Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; – Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình: cấp thoát nước công trình dân dụng, cấp nước sinh hoạt; – Tư vấn thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp/cấp 3 trở xuống
77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
Chi tiết: Sản xuất, mua bán ri đô, rèm cửa.

2900590394 – CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT

2900590394 – CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT

CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT
Tên quốc tế DAIVIET JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt C.TY CP ĐAI VIỆT
Mã số thuế 2900590394
Địa chỉ Số 205, đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Người đại diện VÕ THỊ DUNG
Điện thoại 038 3857 081
Ngày hoạt động 2004-04-29
Quản lý bởi Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 2900590394 lần cuối vào 2021-12-11 01:35:34.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 Sản xuất điện
3512 Truyền tải và phân phối điện
3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: xử lý nước sạch
3700 Thoát nước và xử lý nước thải
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
4101 Xây dựng nhà để ở
4211 Xây dựng công trình đường sắt
4212 Xây dựng công trình đường bộ
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4312 Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4321 Lắp đặt hệ thống điện
4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Máy móc thiết bị thi công
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, đánh giá và thẩm tra kết quả dự thầu, lập dự án, quản lý dự án, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV, bưu chính viễn thông, hệ thống cấp và thoát nước, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, công trình thể thao, văn hóa và du lịch.
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Tư vấn giám sát xây dựng – hoàn thiện công trình: cấp thoát nước, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cầu nhỏ và đường bộ/cấp 3 trở xuống. – Khảo sát trắc địa công trình – Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; – Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình: cấp thoát nước công trình dân dụng, cấp nước sinh hoạt; – Tư vấn thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp/cấp 3 trở xuống
77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
Chi tiết: Sản xuất, mua bán ri đô, rèm cửa.

No Responses

Write a response