3701817892 – CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG

3701817892 – CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG
Tên quốc tế INTIMEX BINH DUONG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt INTIMEX BINH DUONG
Mã số thuế 3701817892
Địa chỉ Số 48/19, đường D2, cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện LÊ VĂN SƠN
Ngoài ra LÊ VĂN SƠN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 02743788902
Ngày hoạt động 2010-12-22
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 3701817892 lần cuối vào 2021-12-10 18:51:52.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sơ chế, chế biến nông sản.
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn khách hàng về giá mua bán.
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản.
4632 Bán buôn thực phẩm
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(sản phẩm thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa
8292 Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ gia công đóng hàng, thổi hàng, cân hàng (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

3701817892 – CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG

3701817892 – CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG
Tên quốc tế INTIMEX BINH DUONG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt INTIMEX BINH DUONG
Mã số thuế 3701817892
Địa chỉ Số 48/19, đường D2, cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Người đại diện LÊ VĂN SƠN
Ngoài ra LÊ VĂN SƠN còn đại diện các doanh nghiệp:

Điện thoại 02743788902
Ngày hoạt động 2010-12-22
Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bình Dương
Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN
Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 3701817892 lần cuối vào 2021-12-10 18:51:52.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sơ chế, chế biến nông sản.
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn khách hàng về giá mua bán.
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản.
4632 Bán buôn thực phẩm
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(sản phẩm thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa
8292 Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ gia công đóng hàng, thổi hàng, cân hàng (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

No Responses

Write a response